Home Actueel Vlogs

Vlogs

Cassatievlog #099 | Verhouding publiek- en privaatrechtelijk toezicht op de Wmo

30-05-2024 - Hidde Volberda
Hoge Raad 24 mei 2024 , ECLI:NL:HR:2024:742

Cassatievlog #098 | Immuniteit van vreemde staten in arbeidsgeschillen

23-05-2024 - Matthijs Bakker
Hoge Raad 17 mei 2024 , ECLI:NL:HR:2024:727

Cassatievlog #097 | Geen klachtplicht bij interne bestuurdersaansprakelijkheid

02-05-2024 - Giel Wind
Hoge Raad 26 april 2024 , ECLI:NL:HR:2024:681

Cassatievlog #096 | Begroting van schade: doen inkomsten uit zwart werk mee?

25-04-2024 - Berend-Bram Heinen
Hoge Raad 12 april 2024 , ECLI:NL:HR:2024:568

Cassatievlog #095 | Termijnoverschrijding en Veilig Mailen

18-04-2024 - Matthijs Bakker
Hoge Raad 12 april 2024 , ECLI:NL:HR:2024:570

Cassatievlog #094 | ‘Postzegelplan’ is geen bijzondere publiekrechtelijke last of beperking

11-04-2024 - Ruben de Graaff
Hoge Raad 5 april 2024 , ECLI:NL:HR:2024:521

Cassatievlog #093 | Schorsing tenuitvoerlegging arbitrale beslissingen

28-03-2024 - Hidde Volberda
Hoge Raad 22 maart 2024 , ECLI:NL:HR:2024:464

Cassatievlog #092 | Mag een verhuurder nakoming van zijn verplichting (het verschaffen van huurgenot) opschorten?

21-03-2024 - Giel Wind
Hoge Raad 15 maart 2024 , ECLI:NL:HR:2024:389

Cassatievlog #091 | Geen klachtplicht bij concurrentiebeding

14-03-2024 - Matthijs Bakker
Hoge Raad 8 maart 2024 , ECLI:NL:HR:2024:336

Cassatievlog #090 | Toewijzend dictum sluit niet aan bij overwegingen

07-03-2024 - Hidde Volberda
Hoge Raad 1 maart 2024 , ECLI:NL:HR:2024:298

Cassatievlog #089 | Bezwaarlijke ongedaanmaking bij vernietiging aandelenkoop

29-02-2024 - Giel Wind
Hoge Raad 9 februari 2024 , ECLI:NL:HR:2024:208

Cassatievlog #088 | Geen onderscheid tussen primaire dekkingsomschrijving en preventieve garantievoorwaarden

22-02-2024 - Berend-Bram Heinen
Hoge Raad 16 februari 2024 , ECLI:NL:HR:2024:258

Cassatievlog #087 | Het gehomologeerde akkoord en de rentevordering

15-02-2024 - Maartje Möhring
Hoge Raad 9 februari 2024 , ECLI:NL:HR:2024:210

Cassatievlog #086 | Erkenning van kind na kunstmatige bevruchting

08-02-2024 - Gijsbrecht Nieuwland
Hoge Raad 2 februari 2024 , ECLI:NL:HR:2024:148

Cassatievlog #085 | Moet ook een werkgever de arbeidsovereenkomst duidelijk en ondubbelzinnig opzeggen?

01-02-2024 - Jerre de Jong
Hoge Raad 26 januari 2024 (werknemer / werkgever) , ECLI:NL:HR:2024:111

Cassatievlog #084 | Cassatieberoep instellen van een tussenarrest

25-01-2024 - Hidde Volberda
Hoge Raad 19 januari 2024 (Sonos / Google) , ECLI:NL:HR:2024:57

Cassatievlog #083 | Verjaring bij zorgplichtschendingen

18-01-2024 - Matthijs Bakker
Hoge Raad 12 januari 2024 (kredietnemers / Deutsche Bank) , ECLI:NL:HR:2024:18 en ECLI:NL:HR:2024:19

Cassatievlog #082 | Over het homohuwelijk in Aruba en Curaçao

11-01-2024 - Ruben de Graaff
Conclusies van A-G Snijders van 22 december 2023 , ECLI:NL:PHR:2023:1206 en ECLI:NL:PHR:2023:1207

Onze vlogs als eerste in jouw timeline?

Wekelijks vloggen onze specialisten over interessante en actuele uitspraken. Op deze manier kent u binnen 5 minuten de gevolgen van een uitspraak voor uw organisatie. Volg ons op LinkedIn en ontvang zo onze nieuwe vlogs direct in uw timeline!

Volg ons company

Cassatievlog #081 | Moet de koop van een perceel grond waarop een woning moet worden gebouwd ook schriftelijk gebeuren?

27-12-2023 - Martijn Scheltema
Hoge Raad 15 december 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1755

Cassatievlog #080 | Het moment van verdeling en waardering van gemeenschapsgoederen

14-12-2023 - Jerre de Jong
Hoge Raad 8 december 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1722

Cassatievlog #079 | Inzage in gegevens bij medische aansprakelijkheidsclaims

07-12-2023 - Ruben de Graaff
Hoge Raad 1 december 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1670 & ECLI:NL:HR:2023:1682

Arbeidsrechtvlog #019 | Gefixeerde schadevergoeding opzegtermijn valt niet onder normering WNT

06-12-2023 - Jolien Bruinewoud
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 10 augustus 2023 , ECLI:NL:GHSHE:2023:2603

Cassatievlog #078 | Deliveroo verplicht tot deelname in bedrijfstakpensioenfonds

30-11-2023 - Hidde Volberda
Hoge Raad 24 november 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1622

Cassatievlog #077 | Samenwonen en vergoedingsrechten

23-11-2023 - Thijs Beumers
Hoge Raad 17 november 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1571

Cassatievlog #076 | Geen incassokosten in een inningsprocedure

16-11-2023 - Matthijs Bakker
Hoge Raad 13 november 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1532

Cassatievlog #075 | Adviesrecht OR bij groepsgewijze aantrekking van arbeidskrachten?

09-11-2023 - Berend-Bram Heinen
Hoge Raad 3 november 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1514

Cassatievlog #074 | Tijdige betekening van een eiswijziging

02-11-2023 - Gijsbrecht Nieuwland
Hoge Raad 13 oktober 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1426

Cassatievlog #073 | Het recht op een mondelinge behandeling voor de rechter

26-10-2023 - Paul Tanja
Hoge Raad 13 oktober 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1451

Arbeidsrechtvlog #018 | Het bestaan van een rechtsvermoeden in een arbeidsovereenkomst en de rol van cao-bepalingen

25-10-2023 - Jolien Bruinewoud
Rechtbank Limburg 19 juli 2023 , ECLI:NL:RBLIM:2023:4148

Cassatievlog #072 | Geen ambtshalve dwangsom

19-10-2023 - Ruben de Graaff
Hoge Raad 13 oktober 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1459

Cassatievlog #071 | Pre-pack’ en overgang van personeel (Heiploeg)

12-10-2023 - Berend-Bram Heinen
Hoge Raad 6 oktober 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1372

Cassatievlog #070 | Aanhouding of onbevoegdverklaring vanwege litispendentie

05-10-2023 - Ruben de Graaff
Hoge Raad 29 september 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1265 en ECLI:NL:HR:2023:1266

Arbeidsrechtvlog #017 | Recht op een ‘career break’ voor het volgen van een studie-uitwisseling?

04-10-2023 - Jolien Bruinewoud
Rechtbank Noord-Holland 24 augustus 2023 , ECLI:NL:RBNHO:2023:8622

Cassatievlog #069 | Een verhuiskostenvergoeding bij logeren?

27-09-2023 - Maartje Möhring
Hoge Raad 15 september 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1215

Cassatievlog #068 | Artikel 35 UAVG en ontvankelijkheid in kort geding

20-09-2023 - Matthijs Bakker
Hoge Raad 15 september 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1216

Cassatievlog #067 | Een ‘ouder recht’ (art. 2.23 BVIE) hoeft niet altijd het oudste recht te zijn

13-09-2023 - Jerre de Jong
Hoge Raad 8 september 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1161

Onze vlogs als eerste in jouw timeline?

Wekelijks vloggen onze specialisten over interessante en actuele uitspraken. Op deze manier kent u binnen 5 minuten de gevolgen van een uitspraak voor uw organisatie. Volg ons op LinkedIn en ontvang zo onze nieuwe vlogs direct in uw timeline!

Volg ons company

Arbeidsrechtvlog #016 | Asscher-escape: een klassiek voorbeeld

06-09-2023 - Noor Schenck
Rechtbank Rotterdam 11 mei 2023 , ECLI:NL:RBROT:2023:4148

Cassatievlog #066 | Contractueel afwijken van de Haviltex-norm

06-09-2023 - Hidde Volberda
Hoge Raad 25 augustus 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1131

Arbeidsrechtvlog #015 | Ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer: kan dat?

16-08-2023 - Erika Wies
Rechtbank Oost-Brabant (locatie 's-Hertogenbosch) 11 mei 2023 , ECLI:NL:RBOBR:2023:2230

Arbeidsrechtvlog #014 | Werkgeversplicht bij grensoverschrijdend gedrag

02-08-2023 - Noor Schenck
Rechtbank Noord-Holland 3 mei 2023 , ECLI:NL:RBNHO:2023:4355

Cassatievlog #065 | Auteursrecht op een bewerking van een oorspronkelijk werk?

18-07-2023 - Maartje Möhring
Hoge Raad 7 juli 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1070

Arbeidsrechtvlog #013 | Disfunctioneren en een verbetertraject: wat wordt daarin van een werkgever verwacht?

12-07-2023 - Erika Wies
Rechtbank Midden-Nederland 15 februari 2023 , ECLI:NL:RBMNE:2023:1349

Cassatievlog #064 | Het bewijsvermoeden bij huur

11-07-2023 - Ruben de Graaff
Hoge Raad 7 juli 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1059

Cassatievlog #063 | Later betalen en de Wet consumentenkrediet

04-07-2023 - Martijn Scheltema
Hoge Raad 30 juni 2023 , ECLI:NL:HR:2023:1006

Arbeidsrechtvlog #012 | Proeftijdontslag: strijd met opzegverbod

28-06-2023 - Noor Schenck
Rechtbank Rotterdam 19 april 2023 , ECLI:NL:RBROT:2023:4211

Cassatievlog #062 | Prejudiciële vragen over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in mededingingszaken

27-06-2023 - Jerre de Jong
Hoge Raad 23 juni 2023 , ECLI:NL:HR:2023:965

Cassatievlog #061 | Dringend eigen gebruik en renovatieplannen

20-06-2023 - Matthijs Bakker
Hoge Raad 16 juni 2023 , ECLI:NL:HR:2023:931

Arbeidsrechtvlog #011 | Het benadelingsverbod bij klokkenluiders: hoe zit het precies?

15-06-2023 - Erika Wies
Rechtbank Amsterdam 31 mei 2023 , ECLI:NL:RBAMS:2023:3388

Cassatievlog #060 | Het gezag van gewijsde, de devolutieve werking en tegenstrijdige beslissingen

13-06-2023 - Maartje Möhring
Hoge Raad 26 mei 2023 , ECLI:NL:HR:2023:784

Cassatievlog #059 | Voldoende bepaaldheid van digitale bescheiden

06-06-2023 - Hidde Volberda
Hoge Raad 2 juni 2023 , ECLI:NLHR:2023:830

Arbeidsrechtvlog #010 | Loonsancties tijdens ziekte

31-05-2023 - Stefan Opgenhaeffen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 februari 2023 , ECLI:NL:RBZWB:2023:1090

Cassatievlog #058 | Te laat indienen memorie van grieven wegens internetstoring

30-05-2023 - Hidde Volberda
Hoge Raad 26 mei 2023 , ECLI:NL:HR:2023:776

Cassatievlog #057 | Proceskostenveroordelingen en familie

19-05-2023 - Ruben de Graaff
Hoge Raad 12 mei 2023 , HR:ECLI:NL:HR:2023:702

Arbeidsrechtvlog #009 | Het concurrentiebeding in het kort

10-05-2023 - Claire Huijts
Rechtbank Noord-Holland 2 februari 2023 , ECLI:NL:RBNHO:2023:891

Onze vlogs als eerste in jouw timeline?

Wekelijks vloggen onze specialisten over interessante en actuele uitspraken. Op deze manier kent u binnen 5 minuten de gevolgen van een uitspraak voor uw organisatie. Volg ons op LinkedIn en ontvang zo onze nieuwe vlogs direct in uw timeline!

Volg ons company

Cassatievlog #056 | Informeren van derden over civiele procedures

04-05-2023 - Ruben de Graaff
Hoge Raad 21 april 2023 , ECLI:NL:HR:2023:658

Arbeidsrechtvlog #008 | Opzegverboden en de ondernemingsraad

28-04-2023 - Stefan Opgenhaeffen
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 januari 2023 , ECLI:NL:GHSHE:2023:128

Cassatievlog #055 | Matiging van de aansprakelijkheid van bestuurders

26-04-2023 - Matthijs Bakker
Hoge Raad 21 april 2023 , ECLI:NL:HR:2023:635

Arbeidsrechtvlog #007 | Ontslagname door de werknemer: wat zijn de vereisten?

12-04-2023 - Claire Huijts
Rechtbank Noord-Holland 4 oktober 2022 , ECLI:NL:RBNHO:2022:11901

Cassatievlog #054 | Twee uitspraken over wat de rechter in kort geding wel en niet kan oordelen

04-04-2023 - Paul Tanja
Hoge Raad 31 maart 2023 , ECLI:NL:HR:2023:503

Cassatievlog #053 | Bezorgers van Deliveroo werkten op basis van arbeidsovereenkomst

27-03-2023 - Berend-Bram Heinen
Hoge Raad 24 maart 2023, , ECLI:NL:HR:2023:443

Arbeidsrechtvlog #006 | Een laat gegeven ontslag op staande voet

22-03-2023 - Stefan Opgenhaeffen
Rechtbank Overijssel 16 februari 2023 , ECLI:NL:RBOVE:2023:605

Cassatievlog #052 | Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

17-03-2023 - Gijsbrecht Nieuwland
Hoge Raad 17 maart 2023 , ECLI:NL:HR:2023:426

Cassatievlog #051 | Verjaring van de vordering tot teruggave cultuurgoed 

08-03-2023 - Hidde Volberda
Hoge Raad 10 februari 2023 , ECLI:NL:HR:2023:200

Arbeidsrechtvlog #005 | Bedrog in het arbeidsrecht: kan een werkgever de arbeidsovereenkomst vernietigen?

08-03-2023 - Claire Huijts
Rechtbank Noord-Holland 6 februari 2023 , ECLI:NL:RBNHO:2023:733

Cassatievlog #050 | Over ambtshalve toepassing van het weens koopverdrag en de vereisten van een beroep op dwaling

28-02-2023 - Paul Tanja
Hoge Raad 24 februari 2023 , ECLI:NL:HR:2023:313

Cassatievlog #049 | Hoger beroep bij beslissingen in een getuigenverhoor

21-02-2023 - Maartje Möhring
Hoge Raad 17 februari 2023 , ECLI:NL:HR:2023:255

Cassatievlog #048 | Opzegging van overeenkomst tot kinderopvang

16-02-2023 - Berend-Bram Heinen
Hoge Raad 10 februari 2023 , ECLI:NL:HR:2023:198

Cassatievlog #047 | Wanneer is sprake van zorg zoals artsen die plegen te bieden?

09-02-2023 - Ruben de Graaff
Hoge Raad 27 januari 2023 , ECLI:NL:HR:2023:95

Cassatievlog #046 | Platformaansprakelijkheid en auteursrechtinbreuken

31-01-2023 - Matthijs Bakker
Hoge Raad 27 januari 2023 , ECLI:NL:HR:2023:94

Cassatievlog #045 | Senioriteitsrechten en overgang van onderneming

27-01-2023 - Hidde Volberda
Hoge Raad 20 januari 2023 , ECLI:NL:HR:2023:65

Cassatievlog #044 | Een appellant mag niet slechter worden van zijn hoger beroep

19-01-2023 - Maartje Möhring
Hoge Raad 13 januari 2023 , ECLI:NL:HR:2023:29

Cassatievlog #043 | Is over de muziek in een woonzorgcentrum auteursrecht verschuldigd?

11-01-2023 - Jerre de Jong
Hoge Raad 23 december 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1938

Onze vlogs als eerste in jouw timeline?

Wekelijks vloggen onze specialisten over interessante en actuele uitspraken. Op deze manier kent u binnen 5 minuten de gevolgen van een uitspraak voor uw organisatie. Volg ons op LinkedIn en ontvang zo onze nieuwe vlogs direct in uw timeline!

Volg ons company

Cassatievlog #042 | Terugkomen van de beslissing 'akte niet-dienen'

20-12-2022 - Maartje Möhring
Hoge Raad 16 december 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1873

Cassatievlog #041 | Het hinderpaalcriterium bij naturapolissen

13-12-2022 - Matthijs Bakker
Hoge Raad 9 december 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1790

Cassatievlog #040 | Toetsing Europees bankbeslag

07-12-2022 - Gijsbrecht Nieuwland
Hoge Raad 2 december 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1804

Cassatievlog #039 | Onpartijdigheid rechter

29-11-2022 - Martijn Scheltema
Hoge Raad 25 november 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1738

Cassatievlog #038 | Bekendheid wederpartij staat in de weg aan vernietiging algemene voorwaarden

22-11-2022 - Ruben de Graaff
Hoge Raad 11 november 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1599

Arbeidsrechtvlog #004 | Overgang van onderneming en de band tussen de werknemer en het overgaande ondernemingsonderdeel

21-11-2022 - Stefan Opgenhaeffen
Rechtbank Den Haag 12 juli 2022 , ECLI:NL:RBDHA:2022:9104

Cassatievlog #037 | Xella-norm geldt ook voor (semi-)diepslapers

15-11-2022 - Berend-Bram Heinen
Hoge Raad 11 november 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1576

Arbeidsrechtvlog #003 | Het risico van ruim en vaag geformuleerde concurrentie- en nevenwerkzaamhedenbedingen

14-11-2022
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 30 augustus 2022 , ECLI:NL:GHSHE:2022:3002

Cassatievlog #036 | Geen slaafse nabootsing Dr. Martens schoen door Van Haren

08-11-2022 - Sikke Kingma
Hoge Raad 21 oktober 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1503

Arbeidsrechtvlog #002 | De misdragende ambtenaar, wanprestatie en de Ambtenarenwet

07-11-2022 - Stefan Opgenhaeffen
Hoge Raad 21 oktober 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1503

Cassatievlog #035 | Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid

01-11-2022 - Paul Tanja
Hoge Raad 14 oktober 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1456

Arbeidsrechtvlog #001 | Op staande voet ontslagen, maar toch recht op een transitievergoeding?

01-11-2022
Gerechtshof Amsterdam 19 juli 2022 , ECLI:NL:GHAMS:2022:2095

Cassatievlog #034 | Regeling van de aanzegvergoeding mag niet buiten toepassing worden gelaten

25-10-2022 - Ruben de Graaff
Hoge Raad 7 oktober 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1374

Cassatievlog #033 | Het stellen van een advocaat in hoger beroep

20-10-2022 - Maartje Möhring
Hoge Raad 7 oktober 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1387

Cassatievlog #032 | Vrijheid van meningsuiting en ontslag

12-10-2022 - Berend-Bram Heinen
Hoge Raad 7 oktober 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1402

Cassatievlog #031 | De grenzen van het vruchtgebruik

04-10-2022 - Gijsbrecht Nieuwland
Hoge Raad 30 september 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1331

Cassatievlog #030 | Het rechtsmiddel van herroeping

27-09-2022 - Maartje Möhring
Hoge Raad 9 september 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1188

Cassatievlog #029 | Wie moet bewijzen wat aan een vervoerder is meegegeven?

20-09-2022 - Jerre de Jong
Hoge Raad 16 september 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1222

Onze vlogs als eerste in jouw timeline?

Wekelijks vloggen onze specialisten over interessante en actuele uitspraken. Op deze manier kent u binnen 5 minuten de gevolgen van een uitspraak voor uw organisatie. Volg ons op LinkedIn en ontvang zo onze nieuwe vlogs direct in uw timeline!

Volg ons company

Cassatievlog #028 | Zekerheidstelling voor de proceskosten – wat zijn de eisen?

13-09-2022 - Berend-Bram Heinen
Hoge Raad 9 september 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1181

Cassatievlog #027 | Het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor

19-07-2022 - Paul Tanja
Hoge Raad 15 juli 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1105

Cassatievlog #026 | Over de uitleg van het begrip ‘hoofdveroordeling’ in de dwangsommenregeling

12-07-2022 - Ruben de Graaff
Hoge Raad 1 juli 2022 , ECLI:NL:HR:2022:987

Cassatievlog #025 | Maakt onoverdraagbaar ook onverpandbaar?

06-07-2022 - Martijn Scheltema
Hoge Raad 1 juli 2022 , ECLI:NL:HR:2022:984

Cassatievlog #024 | Ontslag na grensoverschrijdend gedrag

28-06-2022 - Gijsbrecht Nieuwland
Hoge Raad 24 juni 2022 , ECLI:NL:HR:2022:950

Cassatievlog #023 | De werking van art. 139 Rv in hoger beroep

22-06-2022 - Maartje Möhring
Hoge Raad 17 juni 2022 , ECLI:NL:HR:2022:867

Cassatievlog #022 | Over het begrip economische eigendom

15-06-2022 - Paul Tanja
Hoge Raad 10 juni 2022 , ECLI:NL:HR:2022:852

Cassatievlog #021 | Geen arbeid, wel loon?

07-06-2022 - Berend-Bram Heinen
Hoge Raad 3 juni 2022 , ECLI:NL:HR:2022:823

Cassatievlog #020 | Prejudiciële vragen over de rechtsgevolgen van draagmoederschap

24-05-2022 - Maartje Möhring
Hoge Raad 13 mei 2022 , ECLI:NL:HR:2022:685

Cassatievlog #019 | Gezag van gewijsde van nadelige dragende overweging

18-05-2022 - Ruben de Graaff
Hoge Raad 13 mei 2022 , ECLI:NL:HR:2022:683

Cassatievlog #018 | Letselschade geeft in beginsel aanleiding voor een ruimere toerekening

03-05-2022 - Berend-Bram Heinen
Hoge Raad 22 april 2022 , ECLI:NL:HR:2022:590

Cassatievlog #017 | Procedure over naamswijziging van een kind: is de verwekker belanghebbende?

29-04-2022 - Maartje Möhring
Hoge Raad 22 april 2022 , ECLI:NL:HR:2022:622

Cassatievlog #016 | Lookalike Max Verstappen in filmpje is wel een portret

26-04-2022 - Sikke Kingma
Hoge Raad 22 april 2022 , ECLI:NL:HR:2022:621

Cassatievlog #015 | Vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie

12-04-2022 - Jerre de Jong
Hoge Raad 1 april 2022 , ECLI:NL:HR:2022:493

Cassatievlog #014 | Opzegging huurovereenkomst van bedrijfsruimte wegens dringend eigen gebruik

05-04-2022 - Paul Tanja
Hoge Raad 1 april 2022 , ECLI:NL:HR:2022:494

Cassatievlog #013 | Voorlopig getuigenverhoor en collectieve actie

29-03-2022 - Martijn Scheltema
Hoge Raad 11 maart 2022 , ECLI:NL:HR:2022:347

Cassatievlog #012 | Avondklok had toereikende wettelijke basis

22-03-2022 - Gijsbrecht Nieuwland
Hoge Raad 18 maart 2022 , ECLI:NL:HR:2022:380

Cassatievlog #011 | Bevoegdheid Nederlandse rechter bij ontbinding arbeidscontract

15-03-2022 - Berend-Bram Heinen
Hoge Raad 11 maart 2022 , ECLI:NL:HR:2022:345

Onze vlogs als eerste in jouw timeline?

Wekelijks vloggen onze specialisten over interessante en actuele uitspraken. Op deze manier kent u binnen 5 minuten de gevolgen van een uitspraak voor uw organisatie. Volg ons op LinkedIn en ontvang zo onze nieuwe vlogs direct in uw timeline!

Volg ons company

Cassatievlog #010 | WHOA niet van toepassing op achterstallige pensioenpremies

08-03-2022 - Gijsbrecht Nieuwland
Hoge Raad 25 februari 2022 , ECLI:NL:HR:2022:328

Cassatievlog #009 | Koopovereenkomst en subsidie

22-02-2022 - Martijn Scheltema
Hoge Raad 18 februari 2022 , ECLI:NL:HR:2022:275

Cassatievlog #008 | Conservatoir leveringsbeslag op merkrechten

15-02-2022 - Ruben de Graaff
Hoge Raad 11 februari 2022 , ECLI:NL:HR:2022:164

Cassatievlog #007 | Aansprakelijkheid van een bestuursorgaan als een besluit wordt vernietigd

07-02-2022 - Paul Tanja
Hoge Raad 4 februari 2022 , ECLI:NL:HR:2022:115

Cassatievlog #006 | Terugvordering betaling van rekening met debetstand ná faillissement

01-02-2022 - Jerre de Jong
Hoge Raad 28 januari 2022 , ECLI:NL:HR:2022:80

Cassatievlog #005 | Niet verschenen belanghebbende kan toch in cassatie

25-01-2022 - Martijn Scheltema
Hoge Raad 24 december 2021 , ECLI:NL:HR:2021:1967

Cassatievlog #004 | Aansprakelijkheid van bestuurders voor achterstallige pensioenpremies

19-01-2022 - Maartje Möhring
Hoge Raad 14 januari 2022 , ECLI:NL:HR:2022:13

Cassatievlog #003 | Huurkorting in corona-tijd

12-01-2022 - Paul Tanja
Hoge Raad 24 december 2021 , ECLI:NL:HR:2021:1974

Cassatievlog #002 | Ex tunc toetsen op onredelijk bezwarende bedingen

06-01-2022 - Sikke Kingma
Hoge Raad 17 december 2021 , ECLI:NL:HR:2021:1923

Cassatievlog #001 | Openstelling tussentijds beroep tegen een tussenvonnis

03-01-2022 - Sikke Kingma
Hoge Raad 17 december 2021 , ECLI:NL:HR:2021:1924