Home Privacyverklaring

Privacyverklaring

Pelsrijcken.nl is een website van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Pels Rijcken hecht belang aan de bescherming van uw privacy. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Bekijk hier de privacyverklaring voor mailings.

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • verbetering van onze website;
  • marketingdoeleinden;
  • social media sharing.

Cookies

Om bezoeken aan pelsrijcken.nl te optimaliseren houden wij anonieme bezoekersstatistieken bij. Hiervoor worden cookies gebruikt. Daarnaast worden cookies gebruikt zodat u direct gebruik kunt maken van onze sociale media. U kunt in de instellingen aangeven of u deze cookies wilt toestaan. U hoeft dit slechts eenmalig aan te geven (totdat u uw tijdelijke bestanden wist).

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij anonimiseren alle IP-adressen. Er zijn 3 soorten cookies:

1. Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft voor het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

2. Analysecookies

Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij de website kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

3. Social Media Plugins

Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, in ons geval door Twitter, LinkedIn en YouTube (Google). Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe Twitter, LinkedIn en YouTube (Google) omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Twitter , LinkedIn en Google.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard.

Uw persoonsgegevens en derden

Pels Rijcken verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Pels Rijcken heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Uw rechten

U hebt het recht Pels Rijcken te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Pels Rijcken, Afdeling Knowledge & commercial services, Postbus 11756, 2502 AT Den Haag, of aan webredactie@pelsrijcken.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Pels Rijcken behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website van Pels Rijcken, kunt u zich richten tot Pels Rijcken, Afdeling Knowledge & commercial services, Postbus 11756, 2502 AT Den Haag, of kunt u contact opnemen via webredactie@pelsrijcken.nl. De functionaris gegevensbescherming (FG) van Pels Rijcken is Jantien Hovingh.

Den Haag, 9 mei 2018