Home Kennis Cassatievlog #030 | Het rechtsmiddel van herroeping

Cassatievlog #030 | Het rechtsmiddel van herroeping

27 september 2022
Maartje Möhring
In dit vlog bespreekt Maartje Möhring een recente uitspraak van de Hoge Raad over het buitengewone rechtsmiddel van herroeping. Het gaat in deze zaak in cassatie om de herroepingsgrond van art. 382, onder c, Rv. De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het hof, omdat die uitspraak blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting en onvoldoende was gemotiveerd.