Home Kennis Cassatievlog #090 | Toewijzend dictum sluit niet aan bij overwegingen

Cassatievlog #090 | Toewijzend dictum sluit niet aan bij overwegingen

7 maart 2024
Hidde Volberda

Hobo Holding vorderde in deze zaak een verklaring voor recht en schadevergoeding, vanwege het opzeggen van een financieringsovereenkomst door de Rabobank. Het hof wees die vorderingen toe, zowel voor Hobo als voor haar rechtsvoorgangsters. Het hof is niet ingegaan op het verweer van de Rabobank dat voor toewijzing van de vorderingen van de rechtsvoorgangers geen plaats is. De Hoge Raad vernietigt het arrest en doet de zaak zelf af. Hidde Volberda bespreekt dit arrest.