Home Kennis Cassatievlog #064 | Het bewijsvermoeden bij huur

Cassatievlog #064 | Het bewijsvermoeden bij huur

11 juli 2023
Ruben de Graaff

In dit vlog bespreekt Ruben de Graaff een arrest van de Hoge Raad over het bewijsvermoeden van art. 7:218 lid 2 BW. Dit bewijsvermoeden geldt voor schade die tijdens de huurperiode aan het gehuurde is ontstaan. Is dat het geval, dan wordt vermoed dat alle schade is ontstaan door het tekortschieten van de huurder. In deze zaak over de beschadiging van een Lamborghini had het hof die regel miskend.