Home Kennis Arbeidsrechtvlog #015 | Ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer: kan dat?

Arbeidsrechtvlog #015 | Ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer: kan dat?

16 augustus 2023
Erika Wies

Tijdens ziekte geldt een opzegverbod. Opzegverboden werken door in ontbindingsprocedures. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer die ziek is in ieder geval gedurende twee jaar dus niet wordt ontbonden, ook niet om een andere reden dan ziekte. Dat is anders als het verzoek om ontbinding geen verband houdt met omstandigheden waarop het opzegverbod betrekking heeft. Hoe wordt deze uitzondering door de rechter getoetst? En waar moet je als werkgever dus op letten? Op deze vragen geeft Erika Wies een antwoord.