Home Kennis Cassatievlog #061 | Dringend eigen gebruik en renovatieplannen

Cassatievlog #061 | Dringend eigen gebruik en renovatieplannen

20 juni 2023
Matthijs Bakker
In dit vlog bespreekt Matthijs Bakker een uitspraak van de Hoge Raad over de opzegging van woninghuur door de verhuurder bij renovatieplannen. De renovatie of sloop van een woning die in overwegende mate berust op een stedenbouwkundig, sociaaleconomisch of volkshuisvestelijk doel kan een reden vormen voor dringend eigen gebruik door de verhuurder.