Home Kennis Cassatievlog #059 | Voldoende bepaaldheid van digitale bescheiden

Cassatievlog #059 | Voldoende bepaaldheid van digitale bescheiden

6 juni 2023
Hidde Volberda
Het arrest betreft de vraag of sprake is van ‘voldoende bepaalde bescheiden’ in de zin van art. 843a Rv. Eisers vorderen namelijk inzage in de bescheiden van verweerder (een oud werknemer van het bedrijf van eisers), omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een lastercampagne gericht tegen dat bedrijf. Op verschillende digitale bescheiden van verweerder is bewijsbeslag gelegd. Onder het beslag vallen alle digitale bescheiden waarin een van de in het beslagrekest genoemde zoekterm wordt genoemd. De vraag is of daarmee nog sprake is van ‘voldoende bepaalde bescheiden’ in de zin van art. 843a Rv.