Home Kennis Cassatievlog #092 | Mag een verhuurder nakoming van zijn verplichting (het verschaffen van huurgenot) opschorten?

Cassatievlog #092 | Mag een verhuurder nakoming van zijn verplichting (het verschaffen van huurgenot) opschorten?

21 maart 2024
Giel Wind

Is het mogelijk dat een verhuurder de nakoming van zijn verplichting om huurgenot te verschaffen, opschort? Een huurder kan achteraf de huurachterstand aanzuiveren, maar een verhuurder kan niet achteraf huurgenot verschaffen. Maakt dat uit? En in hoeverre verhoudt opschorting zich tot ontbinding in huurzaken? In het arrest van 15 maart 2024 geeft de Hoge Raad uitleg over de opschortingsmogelijkheden van een verhuurder (buiten gevallen van eigenrichting). Giel Wind bespreekt deze uitspraak.