Home Kennis Cassatievlog #052 | Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

Cassatievlog #052 | Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

17 maart 2023
Gijsbrecht Nieuwland
Dit vlog gaat over de rechtsgeldigheid van een beding in de cao voor uitzendwerk op grond waarvan de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt bij een ziekmelding door de werknemer. Gijsbrecht Nieuwland behandelt een recente uitspraak van de Hoge Raad daarover.

Hoge Raad 17 maart 2023 (Uitzendbureau Solutions B.V./verweerder), ECLI:NL:HR:2023:426

Cassatievlog #052 is ook als podcast beschikbaar.