Home Kennis Arbeidsrechtvlog #018 | Het bestaan van een rechtsvermoeden in een arbeidsovereenkomst en de rol van cao-bepalingen

Arbeidsrechtvlog #018 | Het bestaan van een rechtsvermoeden in een arbeidsovereenkomst en de rol van cao-bepalingen

25 oktober 2023
Jolien Bruinewoud

Het komt regelmatig voor dat werknemers langer dan hun officiële werktijd doorwerken. Als er sprake is van structureel meer werken dan is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, kan het rechtsvermoeden om de hoek komen kijken. Indien een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, dan wordt vermoed dat de bedongen arbeid een omvang heeft gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden. Wanneer een werknemer structureel meer werkt, betekent dit nog niet dat een beroep op dit rechtsvermoeden slaagt. Hierbij kunnen bepalingen in een collectieve arbeidsovereenkomst relevant zijn. Zo bevat de collectieve arbeidsovereenkomst van tankstations en wasbedrijven verschillende bepalingen over de arbeidstijd. In onderstaand vlog bespreekt Jolien een zaak waarin een werknemer die onder deze collectieve arbeidsovereenkomst valt, een beroep doet op het rechtsvermoeden.