Home Kennis Cassatievlog #089 | Bezwaarlijke ongedaanmaking bij vernietiging aandelenkoop

Cassatievlog #089 | Bezwaarlijke ongedaanmaking bij vernietiging aandelenkoop

29 februari 2024
Giel Wind

Als een aandelenkoop wordt vernietigd wegens een wilsgebrek, brengt de enkele omstandigheid dat de verkoper de aandelen al heeft overgedragen aan de koper nog niet mee dat de gevolgen van de overeenkomst bezwaarlijk ongedaan kunnen worden gemaakt als bedoeld in art. 3:53 lid 2 BW. Bovendien is het enkele feit dat een partij wordt benadeeld door de vernietiging onvoldoende grond om de regeling voor onbillijke bevoordeling uit art. 3:53 lid 2 BW toe te passen. Giel Wind bespreekt dit arrest.