Home Kennis Cassatievlog #058 | Te laat indienen memorie van grieven wegens internetstoring

Cassatievlog #058 | Te laat indienen memorie van grieven wegens internetstoring

30 mei 2023
Hidde Volberda
In dit vlog bespreekt Hidde Volberda een uitspraak van de Hoge Raad over een advocaat die zijn Memorie van Grieven te laat had ingediend, vanwege een internetstoring. Het hof oordeelde dat zijn recht om een Memorie van Grieven te nemen was komen te vervallen. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof. Hij oordeelt dat het hof de advocaat in de gelegenheid had moeten stellen om te onderbouwen dat er daadwerkelijk een (niet-toerekenbare) internetstoring had plaatsgevonden.

Hoge Raad 26 mei 2023 (Inbev Nederland B.V./Beleggingsmaatschappij Reimborg B.V.), ECLI:NL:HR:2023:776

Cassatievlog #058 is ook als podcast beschikbaar.