Home Kennis Arbeidsrechtvlog #013 | Disfunctioneren en een verbetertraject: wat wordt daarin van een werkgever verwacht?

Arbeidsrechtvlog #013 | Disfunctioneren en een verbetertraject: wat wordt daarin van een werkgever verwacht?

12 juli 2023
Erika Wies

Een bekende reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden is vanwege disfunctioneren. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de werkgever de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid moet hebben gesteld het functioneren te verbeteren; het zogenoemde verbetertraject. Wat wordt daarin van een werkgever verwacht? Mag de houding van de werknemer daarbij ook een rol spelen? In dit vlog geeft Erika Wies hierop een antwoord.