Home Kennis Cassatievlog #085 | Moet ook een werkgever de arbeidsovereenkomst duidelijk en ondubbelzinnig opzeggen?

Cassatievlog #085 | Moet ook een werkgever de arbeidsovereenkomst duidelijk en ondubbelzinnig opzeggen?

1 februari 2024
Jerre de Jong

De Hoge Raad heeft eerder beslist dat een werkgever pas mag aannemen dat een werknemer de arbeidsovereenkomst vrijwillig heeft willen beëindigen, als sprake is van een daarop gerichte duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer. Maar geldt deze strenge maatstaf ook als de werkgéver opzegt en het erom gaat of dit voor de werknemer voldoende duidelijk was? Jerre de Jong bespreekt dit arrest.