Home Kennis Arbeidsrechtvlog #016 | Asscher-escape: een klassiek voorbeeld

Arbeidsrechtvlog #016 | Asscher-escape: een klassiek voorbeeld

6 september 2023
Noor Schenck

Als een werkgever een ontbindingsverzoek indient, moet hij aantonen dat sprake is van een voldragen ontslaggrond. Soms zal hier nog geen sprake van zijn omdat bijvoorbeeld een disfunctioneringsdossier nog niet compleet is. In de praktijk komt het dan nogal eens voor dat een werkgever aanvoert dat (ook) sprake is van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding, in een poging toch tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te komen. Is die verstoorde verhouding al dan niet bewust door toedoen de werkgever ontstaan, dan is toewijzing op die grond wel mogelijk, maar ontvangt de werknemer een billijke vergoeding. Deze constructie wordt ook wel de Asscher-escape genoemd. In onderstaand arbeidsrechtvlog bespreekt Noor Schenck een uitspraak van een zaak die een typisch voorbeeld is van een Asscher-escape.