Home Over ons Organisatie en bestuur

Organisatie en bestuur

Pels Rijcken behoort tot de top van advocatenkantoren in Nederland. Vanuit het kantoor in Den Haag zetten 350 professionals zich in voor optimale service- en dienstverlening. Tot de partners behoort ook de landsadvocaat.

Organisatie

Wij bieden hoogwaardig juridisch maatwerk voor toonaangevende cliënten. Onder hen behoren van oudsher de Staat, provincies en gemeenten. Daarnaast rekent Pels Rijcken ook toezichthouders en grote (inter)nationale ondernemingen tot haar cliënten.

Bestuur

De partners van Pels Rijcken kiezen eens in de vier jaar uit hun midden een bestuur. Thans zijn dat Sandra van Heukelom-Verhage, Elisabeth Pietermaat, Mark Birnage en Emmeline van Heukelem.

Zie ook onze bedrijfsinformatie.

Raad van Commissarissen

Sinds 1 juli 2022 beschikt Pels Rijcken over een Raad van Commissarissen. De leden van de RvC worden voor een termijn van vier jaar benoemd door de Algemene Vergadering van Pels Rijcken. De RvC bestaat op dit moment uit: Prof. dr. Mijntje Luckerath- Rovers (voorzitter), Anneke van Zanen - Nieberg en Jan-Willem Prakke.