Home Kennis Cassatievlog #006 | Terugvordering betaling van rekening met debetstand ná faillissement

Cassatievlog #006 | Terugvordering betaling van rekening met debetstand ná faillissement

1 februari 2022
Jerre de Jong
Jerre de Jong behandelt in 3 minuten een belangrijke uitspraak over de terugvordering van betalingen door een curator. Kan een curator een girale betaling die daags na faillissement is verricht als onverschuldigd terugvorderen van de schuldeiser? Dit kan alleen als daardoor het actief van de boedel is verminderd of het passief is vermeerderd.

Hoge Raad 28 januari 2022 (Royal Floraholland U.A. / Wittekamp q.q.), ECLI:NL:HR:2022:80

Cassatievlog #006 is ook als podcast beschikbaar.