Evenementen

Access to Justice: Pels Rijcken stelt fonds beschikbaar voor betekenisvolle bijdragen aan toegang tot het recht
Heb je een project dat de toegang tot het recht bevordert, schrijf je dan in voor de financiële bijdrage uit het Access to Justice fonds en maak kans op een geldprijs van €20.000.
Business Human Rights
Business human rights is een juridisch onderwerp. Zo eist de Rijksoverheid in aanbestedingen op bepaalde terreinen dat een inschrijver aantoont dat human rights due diligence wordt uitgevoerd en stimuleert zij de IMVO convenanten, die in een aantal sectoren inmiddels zijn afgesloten (kleding, banken, verzekeringen, pensioenfondsen, goud en levensmiddelen).
Actualiteiten Verjaring
Het leerstuk van de bevrijdende verjaring van rechtsvorderingen is sterk in beweging. Zowel de wetgever als de rechter hebben het leerstuk van verjaring sterk gerelativeerd, in die zin dat vorderingen nu veel minder snel verjaren dan voor de eeuwwisseling.
Vastgoedtransacties
In de cursus bespreken Aemile van Rappard, Jetske Huber en Djamilla Wijnen de belangrijkste aandachtspunten bij het opstellen en uitonderhandelen van koopcontracten met betrekking tot vastgoed.
Actualiteiten Bestuurs(proces)recht
In de cursus Actualiteiten Bestuurs(proces)recht bespreekt Irene van der Heijden de laatste ontwikkelingen in het bestuursrecht.
Inzicht in Privacy en technologie
Op donderdag 15 februari 2024 organiseert Pels Rijcken het actualiteitencongres Inzicht in Privacy en technologie. Tijdens dit actualiteitencongres praten wij u bij over enkele actualiteiten op het terrein van het privacyrecht en het IT-recht.
Actualiteiten Subsidies en bestuursrechtelijke geldschulden
In de cursus Actualiteiten Subsidies en bestuursrechtelijke geldschulden bespreken Jasper Kennis en Stijn Visch de recente ontwikkelingen op het gebied van het subsidierecht en bestuursrechtelijke geldschulden.
Basiscursus Omgevingsrecht
Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De nieuwe wet waarin 26 wetten uit het omgevingsrecht zullen opgaan. In deze basiscursus bespreken Jim Zweers, Rosa Langeveld en Marije van Mannekes de hoofdlijnen van deze nieuwe wet.
Actualiteiten Wet open overheid (Woo)
Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar voor de cursus Wet open overheid (Woo) van dinsdag 19 december 2023.
Inzicht in Omgevingsrecht
Op donderdag 23 november 2023 organiseren wij ons jaarlijkse Inzicht in Omgevingsrecht. Dit seminar staat geheel in het teken van de Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking treedt.
Actualiteiten ESG en klimaataansprakelijkheid
In deze cursus spreken Edward Brans en Martijn Scheltema de recente ontwikkelingen op het gebied van ESG en klimaataansprakelijkheid.
Personenschade en actualiteiten
In deze cursus zullen Corinna Klostermann en Maaike van der Zee aan de hand van de actualiteiten een aantal belangrijke thema’s voor de praktijk van personenschade en schadevergoeding in het algemeen behandelen.
Pagina 1 van 19
Volgende pagina