Home Kennis Arbeidsrechtvlog #019 | Gefixeerde schadevergoeding opzegtermijn valt niet onder normering WNT

Arbeidsrechtvlog #019 | Gefixeerde schadevergoeding opzegtermijn valt niet onder normering WNT

6 december 2023
Jolien Bruinewoud

De Wet normering topinkomens stelt maxima aan de bezoldiging van functionarissen. Op grond van deze wet geldt ook een maximum voor uitkeringen wegens de beëindiging van het dienstverband. Dit maximum is in beginsel € 75.000. Op dit maximum bestaan uitzonderingen. Zo wordt een uitkering die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst of een wettelijke voorschrift niet meegerekend bij deze maximering. Om van een uitzondering op de maximale uitkering te spreken, dient de uitkering wel rechtstreeks, dwingend en eenduidig uit dit wettelijke voorschrift voort te vloeien. Jolien bespreekt in onderstaande vlog een zaak waarin een dergelijke vraag over de invloed van de Wet Normering Topinkomens op een uitkering wegens beëdiging van het dienstverband van een werknemer aan de orde kwam.

Arbeidsrechtvlog #019