Home Kennis Cassatievlog #060 | Het gezag van gewijsde, de devolutieve werking en tegenstrijdige beslissingen

Cassatievlog #060 | Het gezag van gewijsde, de devolutieve werking en tegenstrijdige beslissingen

13 juni 2023
Maartje Möhring
Hoe verhouden de devolutieve werking en het gezag van gewijsde zich tot elkaar? Moet het hof de devolutieve werking ook toepassen als dat kan leiden tot een beslissing die tegenstrijdig is met een beslissing van de rechtbank die gezag van gewijsde heeft? Maartje Möhring bespreekt in drie minuten het arrest waarin de Hoge Raad antwoord geeft op deze vragen, én terugkomt van zijn eerdere rechtspraak (F/KSN).