Home Kennis Cassatievlog #063 | Later betalen en de Wet consumentenkrediet

Cassatievlog #063 | Later betalen en de Wet consumentenkrediet

4 juli 2023
Martijn Scheltema

De Hoge Raad gaat in deze zaak in op een prejudiciële vraag van een kantonrechter over door webwinkels geboden mogelijkheden om achteraf te betalen. Hij onderzoekt of dergelijke mogelijkheden onder de Wet consumentenkrediet vallen en of daarbij in rekening gebrachte kosten ook gelden als kosten van krediet. Daarnaast stelt de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie of incassokosten ook tot de kosten van het krediet behoren. Martijn Scheltema bespreekt deze zaak in dit vlog.