Home Kennis Arbeidsrechtvlog #017 | Recht op een ‘career break’ voor het volgen van een studie-uitwisseling?

Arbeidsrechtvlog #017 | Recht op een ‘career break’ voor het volgen van een studie-uitwisseling?

4 oktober 2023
Jolien Bruinewoud

Een werknemer heeft recht op vakantiedagen. Uit de wet volgt dat de werkgever het tijdstip en de aanvang van deze vakantie vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer. Dit kan anders zijn indien de werkgever gewichtige redenen heeft die zich tegen een dergelijke vakantie verzetten. Hij moet deze redenen dan binnen twee weken schriftelijk kenbaar maken aan de werknemer. Wanneer de werkgever de vakantieaanvraag heeft goedgekeurd, kan de werknemer er logischerwijs ook van uitgaan dat hij in deze periode daadwerkelijk vrij heeft. Toch kan er nog sprake zijn van een geschil omtrent de omvang en de periode van het verlof, bijvoorbeeld als er sprake is van een career break door de werknemer. In onderstaande vlog bespreekt Jolien een zaak van de rechtbank Noord-Holland waarin zo’n geschil zich voordoet.