Home Kennis Cassatievlog #080 | Het moment van verdeling en waardering van gemeenschapsgoederen

Cassatievlog #080 | Het moment van verdeling en waardering van gemeenschapsgoederen

14 december 2023
Jerre de Jong

Als de rechter de verdeling van gemeenschappelijke goederen vaststelt (art. 3:185 BW), geldt de datum van zijn uitspraak als de datum van verdeling. Als peilmoment voor de waardebepaling van de te verdelen goederen geldt in beginsel diezelfde datum van verdeling, tenzij partijen een andere datum zijn overeengekomen of als op grond van de redelijkheid en billijkheid een andere datum moet worden aangenomen. Als de rechtbank in eerste aanleg de verdeling vaststelt en partijen daar in hoger beroep niet tegen opkomen, betekent dit dat de datum van de uitspraak in eerste aanleg geldt als de datum van de verdeling, afgezien van de genoemde uitzonderingen vanwege een andersluidende afspraak of de redelijkheid en billijkheid. In drie minuten bespreekt Jerre de Jong dit arrest.