Home Kennis Cassatievlog #005 | Niet verschenen belanghebbende kan toch in cassatie

Cassatievlog #005 | Niet verschenen belanghebbende kan toch in cassatie

25 januari 2022
Martijn Scheltema

Martijn Scheltema behandelt in een vlog van drie minuten een zaak over de gevolgen van olieverontreiniging in de Rotterdamse haven. Onderdeel van het geschil is of het Internationale fonds voor het opruimen van olieverontreiniging mede gehouden is de daardoor ontstane schade te vergoeden. Die inhoudelijke vraag is in deze beschikking niet beantwoord, wel de vraag of het Fonds, dat eerder in deze verzoekschriftprocedure nog niet was verschenen, dat in cassatie wel kan en of het ook nog zelf cassatiemiddelen kan aanvoeren.