Home Over ons Integriteit

Integriteit

Gedragscode

Het welzijn van medewerkers en een gezonde en goede, open werkomgeving waar ruimte is voor dialoog vinden wij erg belangrijk. Samen hebben we een gedragscode ontwikkeld die onze omgang met elkaar definieert.

Downloaden

Klokkenluidersregeling

Als u een misstand of onregelmatigheid vermoedt of als u informatie heeft over gedragingen of activiteiten bij Pels Rijcken die in strijd zijn met het EU-recht, kunt u dit (anoniem) melden via de Klokkenluidersregeling. De klokkenluidersregeling is er alleen voor het melden van misstanden of onregelmatigheden die van maatschappelijk belang zijn. Zowel onze collega's als externe stakeholders kunnen een melding doen via ons meldpunt digitale integriteit.