Home Over ons Geschiedenis

Geschiedenis

De historie van Pels Rijcken kent twee lijnen. Die van de landsadvocatuur én die van het kantoor als zodanig. De geschiedenis van de kantoren, die door een fusie op 1 januari 1969 samengingen in Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, gaat terug tot in de negentiende eeuw.

Pels Rijcken

Aan de basis van het kantoor Pels Rijcken staat Leonard Pels Rijcken. Na zijn studie begint hij in Breda op het kantoor van zijn vader, die ook advocaat was (evenals Leonards grootvader). In 1935 verhuist hij naar Den Haag om bij het kantoor van jonkheer Van Doorn te gaan werken. In 1946 legt Van Doorn zijn praktijk neer en zet Leonard Pels Rijcken de praktijk voort, samen met vier compagnons. Tijdens de fusie van 1969 had Pels Rijcken vier partners. Naast Leonard Pels Rijcken waren dat jonkheer mr. C.H. Beelaerts van Blokland, mr. E. Korthals Altes en mr. J. Pruim.

Droogleever Fortuijn

Eduard Droogleever Fortuijn brengt zijn jeugd door in China en keert terug naar Nederland om zijn gymnasiumdiploma te behalen. Hij studeert in Leiden en begint in 1938 als advocaat bij Nauta en Lambert in Rotterdam. In 1939 vertrekt hij al naar Den Haag om bij Nysingh en De Kanter in dienst te treden. Na zijn dienstplicht, waarvoor hij wordt uitgezonden naar Nederlands-Indië, komt hij terecht bij het kantoor van jonkheer mr. G.W. van der Does, de landsadvocaat. Eduard stond bekend als een zeer bescheiden man, die veel belang hechtte aan de sociale advocatuur. Dit blijkt ook uit de pro-Deozaken die hij deed. Verder was hij onbezoldigd commissaris bij de Nutsspaarbank en bestuurslid van een woningbouwcorporatie voor mensen met een kleine beurs. In 1965 volgde hij jonkheer Van der Does op als landsadvocaat. In 1969 waren er drie partners: mr. Eduard Droogleever Fortuijn, mr. S. E. Gratama en jonkheer mr. J.A.E. van der Does.

Na de fusie

Per 1 januari 1992 werd ook de notariële dienstverlening aan de praktijk toegevoegd. Om te beginnen met het notariskantoor Van Lonkhuijzen, Van Dullemen & Gallas. Op 1 november 1999 volgde vrijwel het gehele notariaat van de Haagse vestiging van De Brauw Blackstone Westbroek, onder aanvoering van Wenda Kroon-Welp en Pieter Klapwijk. Op 1 januari 2006 is de rechtsvorm van Pels Rijcken omgezet van een maatschap in een naamloze vennootschap.

Locatie

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn vestigde zich in eerste instantie in de Javastraat en verhuisde via het kantorencomplex Stichthage (het kantoorgebouw dat de toegang vormt tot het Centraal Station) in 1984 naar Babylon. Sinds 2010 is Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn gehuisvest in New Babylon.

Afscheid notariaat

Met ingang van 1 juli 2022 maakt het notariaat niet langer deel uit van Pels Rijcken.