Kennis

Meer filteropties

Meest recent

Overige 1669 artikelen

Afdeling Bestuursrechtspraak stelt bij: wel bezwaar en beroep tegen gedoogverklaringen voor coffeeshops mogelijk
Clustering van last onder dwangsom kan, maar wel met onderbouwing van voldoende (ruimtelijke) samenhang tussen overtredingen
EU-alert - 21 september 2023
Cassatievlog #068 | Artikel 35 UAVG en ontvankelijkheid in kort geding
Nieuwe vraagstukken bij de verdeling van schaarse vergunningen. Foutje, bedankt?
Juridische aspecten van de inzet van Secure Multi-Party Computation (MPC)
Huurprijsverhogingsbeding is in strijd met Europese consumentenrecht
De preventieve en repressieve zorgplicht van artikel 13 Wbb
Conclusie A-G Widdershoven: minder strenge koers bij verschoonbaarheid termijnoverschrijding
Cassatievlog #067 | Een ‘ouder recht’ (art. 2.23 BVIE) hoeft niet altijd het oudste recht te zijn
Open normen met een dynamische verwijzing naar beleid: maak duidelijk over welk facet van een goede ruimtelijke ordening de planregel gaat!
Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden
Pagina 1 van 140
Volgende pagina