Home Kennis Cassatievlog #045 | Senioriteitsrechten en overgang van onderneming

Cassatievlog #045 | Senioriteitsrechten en overgang van onderneming

27 januari 2023
Hidde Volberda
Dit arrest betreft een geschil tussen Martin-air-vrachtvliegers en de KLM. Centrale vraag is of de senioriteitsrechten van deze vliegers rechten zijn die op basis van art. 7:663 BW mee overgaan naar de nieuwe werkgever (KLM) in het geval van overgang van onderneming. De Hoge Raad oordeelt dat de senioriteitsrechten van de vrachtvliegers, die niet mede-bepalend zijn voor een financieel recht, niet hoeven te worden gehandhaafd door KLM. Hidde Volberda behandelt deze uitspraak.

Hoge Raad  20 januari 2023 (de vrachtvliegers / KLM & VNV), ECLI:NL:HR:2023:65

Cassatievlog #045 is ook als podcast beschikbaar.