Home Kennis Cassatievlog #013 | Voorlopig getuigenverhoor en collectieve actie

Cassatievlog #013 | Voorlopig getuigenverhoor en collectieve actie

29 maart 2022
Martijn Scheltema
Moet een belangenvereniging die een collectieve actie wil instellen voor een voorlopig getuigenverhoor ook aan de eisen van art. 3:305a BW voldoen? En is het oude of het nieuwe art. 3:305a BW van toepassing? Martijn Scheltema licht dit in 3 minuten toe aan de hand van een recente uitspraak van de Hoge Raad.