Home Kennis Cassatievlog #073 | Het recht op een mondelinge behandeling voor de rechter

Cassatievlog #073 | Het recht op een mondelinge behandeling voor de rechter

26 oktober 2023
Paul Tanja

De Hoge Raad heeft diverse keren gewezen op het recht van een partij om zijn zaak mondeling tegenover een rechter te verdedigen. In dit recente arrest past de Hoge Raad art. 87 lid 8 Rv toe en komt de strenge eis voor het afwijzen van een verzoek om een mondelinge behandeling aan bod. Paul Tanja bespreekt deze zaak.