Home Kennis Cassatievlog #094 | ‘Postzegelplan’ is geen bijzondere publiekrechtelijke last of beperking

Cassatievlog #094 | ‘Postzegelplan’ is geen bijzondere publiekrechtelijke last of beperking

11 april 2024
Ruben de Graaff

In 2015 oordeelde de Hoge Raad dat publiekrechtelijke besluiten van algemene strekking, zoals beleidsregels, verordeningen of bestemmingsplannen, niet onder de werking van art. 7:15 lid 1 BW vallen. In dit recente arrest legt de Hoge Raad uit waarom dit niet anders is voor zaakspecifieke bestemmingsplannen, die speciaal voor één perceel zijn geschreven. Ruben de Graaff bespreekt dit arrest.