Home Kennis Cassatievlog #046 | Platformaansprakelijkheid en auteursrechtinbreuken

Cassatievlog #046 | Platformaansprakelijkheid en auteursrechtinbreuken

31 januari 2023
Matthijs Bakker
In dit vlog bespreekt Matthijs Bakker een uitspraak van de Hoge Raad over platformaansprakelijkheid.
Als een aanbieder van informatiediensten een mededeling doet aan het publiek en daarmee inbreuk maakt op een auteursrecht, kan hij geen beroep meer doen op de vrijstelling voor aansprakelijkheid van art. 6:196c lid 4 BW.

Hoge Raad 27 januari 2023 (Stichting Brein / News-Service Europe B.V. (NSE)), ECLI:NL:HR:2023:94

Cassatievlog #046 is ook als podcast beschikbaar.