Home Expertise Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Wanneer overheden of grote ondernemingen betrokken zijn bij de inrichting van de fysieke leefomgeving, moeten er voortdurend keuzes worden gemaakt. Vaak zijn hier grote en tegenstrijdige belangen mee gemoeid. Het omgevingsrecht biedt de kaders om tot een goede afweging te komen. Pels Rijcken heeft een team van meer dan twintig advocaten dat gespecialiseerd is in omgevingsrechtelijke vraagstukken. Het team Omgevingsrecht van Pels Rijcken kent als geen ander de politiek-bestuurlijke gevoeligheden en de juridische context van opgaven binnen de fysieke leefomgeving.

Advocaten omgevingsrecht

De in het omgevingsrecht gespecialiseerde advocaten van Pels Rijcken houden zich op dagelijkse basis bezig met de juridische consequenties van ruimtelijke en milieutechnische keuzes. Zij beheersen alle elementen van het omgevingsrecht en zijn bijvoorbeeld thuis op het gebied van (duurzame) gebiedsontwikkeling, energie en klimaat en milieuhandhaving. De specifieke kennis en ervaring van onze advocaten staan altijd garant voor 'to the point' juridische analyses en praktische en snelle oplossingen. Het team Omgevingsrecht past hun expertise toe in juridisch projectmanagement, procedures bij de (bestuurs)rechter, advisering en second opinions. Ook fungeren zij als klankbord bij (bepaalde onderdelen van) dossiers, binnen een scala aan omgevingsrechtelijke thema’s.

Juridisch projectmanagement

In de voorbereidingsfase van grote, complexe ruimtelijke projecten (bijvoorbeeld de wijziging van een omgevingsplan of het opstellen van een projectbesluit) maken onze advocaten regelmatig deel uit van het projectteam van de cliënt. In het projectteam verzorgen zij het juridisch projectmanagement. Het doel daarbij is om de motivering van strategische keuzes en afwegingen in de voorbereiding van een project juridisch te borgen en vast te leggen. Dat resulteert in goed onderbouwde en navolgbare projectkeuzes, die bij de rechter standhouden.

Laat uw project juridisch checken

Pels Rijcken ontwikkelde workshops en checks, die projectteams helpen om de besluiten en de daarbij behorende onderzoeken ‘Raad van State-proof’ te maken.
Voorbeelden daarvan zijn:

 • De CrashTest: een juridische toets op het ruimtelijke besluit en de overige planproducten (zoals m.e.r., rapporten of akoestische onderzoeken) voordat deze (in ontwerp) worden vastgesteld en openbaar worden gemaakt. Voor elk knelpunt geven wij een concrete oplossing, waar het project mee uit de voeten kan. Het doel van de CrashTest is dan ook uw planproducten in een zo vroeg mogelijk stadium ‘Raad van State-proof’ maken. De diepgang van de toets stemmen wij, samen met u, af op het gewicht dat elk planproduct in de schaal legt. Besluit en toelichting toetsen wij integraal. De belangrijkste rapporten toetsen wij op hoofdlijnen. Het onderzoek moet navolgbaar zijn en de conclusie juist en in lijn met wet- en regelgeving en jurisprudentie. Wij hebben het hierbij, afhankelijk van het project, bijvoorbeeld over m.e.r., rapporten of akoestische onderzoeken. Voor de minder zware onderwerpen toetsen wij of in de toelichting op het besluit de relevante informatie staat. Wanneer de ontwerp-planproducten ter inzage hebben gelegen, is een toets op de Zienswijzennota een logische aanvulling. Ook die voeren wij graag voor u uit.

  Onze ervaring is dat elke CrashTest, zonder uitzondering, één of meer actiepunten aan het licht brengt waarvan het project profijt heeft bij de rechter. Punten die naar aanleiding van de CrashTest zijn opgepakt en uitgewerkt, en waarvoor bij de uitspraak blijkt dat juist net die extra aandacht de balans naar een positieve uitspraak heeft laten doorslaan. Daar doen wij het voor!
 • Lijn op orde: een workshop juridisch projectmanagement waarmee goed onderbouwde en navolgbare projectkeuzes gemaakt worden die bij de rechter standhouden. De vraag “Is mijn lijn op orde?” structureert niet alleen, zij controleert ook. Door deze vraag te beantwoorden, op alle relevante afwegingsmomenten, verbetert de kwaliteit van het planvormingsproces waar je bij staat. Niet alleen gaten en inconsistenties, maar ook kansen komen aan het licht. Op het moment dat je jezelf de vraag stelt, is er ruimte voor nieuwe, betere inzichten. De workshop bestaat uit een inleiding van circa drie kwartier, waarin (aan de hand van aansprekende voorbeelden) de theorie wordt uitgelegd. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag door te oefenen met een eigen praktijkcasus.

Cliënten Pels Rijcken op het gebied van omgevingsrecht

Tot de publiekrechtelijke cliënten van Pels Rijcken behoren de Staat, provincies, gemeenten, waterschappen en hoogheemraadschappen. Enkele voorbeelden zijn de provincies Noord-Holland, Gelderland en Overijssel, de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Leiden, het Waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Daarnaast werken wij ook voor een aantal grote ondernemingen waaronder Jumbo, KPN en TenneT. Pels Rijcken heeft een uitgebreid track record in grote en/of complexe projecten, besluitvormingstrajecten en procedures.

Nieuwsbrief Omgevingsrecht

Via onze Nieuwsbrief Omgevingsrecht houden wij u op de hoogte van alle (juridische) ontwikkelingen en actualiteiten binnen het domein van het omgevingsrecht.


Aanbevelingen

 • "The team is best in class for supporting local and central governments. It has a great sense of political sensitivities and how to deal with those in complex legal situations." - The Legal 500, 2024
 • "Pels Rijcken is the dedicated law firm for legal advice and procedures for the Dutch Government. They are a full-service law firm and they are competent over the full legal spectrum." - The Legal 500, 2024
 • "They have a high level of expertise and experience, which allows them to get to the heart of the issues well and quickly." - Chambers Europe, 2024
 • "They handle complex issues thoroughly." - Chambers Europe, 2024
 • "Pels Rijcken's team has a great deal of experience in every aspect of environmental and zoning law." - Chambers Europe, 2023
 • "Pels Rijcken has advised excellently on highly complex legal issues related to environmental law. Its team will take a multidisciplinary approach to come to excellent legal solutions. Their advice is clear, accurate and convincing, and they have great expertise." - Chambers Europe, 2023
 • "Pels Rijcken has a large team of specialised lawyers in spatial planning law and environmental law. Within the team all relevant expertise is represented and readily available." - Chambers Europe, 2023
 • "The team has excellent knowledge of the full spectrum of environmental law. They think proactively and strategically with solutions to complex legal issues that arise, including those of large infrastructural projects. The legal quality of the advice and the representation in court is excellent." - The Legal 500, 2023
 • "High level of knowledge, practical experience, and sense of creativity." - The Legal 500, 2023
 • "Their knowledge of constitutional and administrative law is excellent. Besides they have a keen eye on the political aspects of the cases the government has to deal with." - The Legal 500, 2023