Home Expertise Infrastructuur en mobiliteit

Infrastructuur en mobiliteit

De Nederlandse wetgeving met betrekking tot de aanleg en het beheer van nieuwe en bestaande wegen, sporen en civiele kunstwerken is scherp. De omgevingsrecht advocaten van Pels Rijcken zijn specialist op het gebied van infrastructuur en mobiliteit en helpen u bij de realisatie van uw mobiliteitsproject. Of het nu gaat om een advies over de renovatie van een bestaande tunnel in het kader van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, de verbreding van een snelweg of de aanleg van een spoorrails of lightrail, Pels Rijcken bekijkt het vraagstuk in de bredere context van bereikbaarheidsoplossingen.

Juridische expertise mobiliteit

Onze advocaten maken de door- en voortgang van een infrastructuur- of mobiliteitsproject mogelijk. Vaak zijn zij daarbij al in het voortraject betrokken. Zij kunnen u onder andere bijstaan op het gebied van:

  • advisering over het ontwerpbesluit;
  • continue juridische toetsing van het proces;
  • begeleiding van de besluitvormingsprocedure projectbesluit;
  • vertegenwoordiging bij de bestuursrechter (rechtbank of Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State).

Ons gespecialiseerde team van advocaten en juristen nemen alle juridische aspecten in ogenschouw bij het toetsen van de ontwerpen. Waaronder eventuele alternatieven, geluidshinder, luchtkwaliteit, vervoerswaardes en verkeersveiligheid. Ook de aspecten natuur en stikstof zijn bij mobiliteitsprojecten in toenemende mate relevant en vormen een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse praktijk.

Infrastructuurprojecten

Infrastructuurprojecten waarin de specialisten van Pels Rijcken een rol speelden, zijn onder andere:

  • het tracébesluit voor het project Schiphol-Amsterdam-Almere, inclusief de
  • nieuwe spoorbrug bij Muiderberg;
  • het provinciale inpassingsplan Rijnlandroute;
  • het bestemmingsplan spoorverlenging Hoekse Lijn;
  • bestemmingsplan en omgevingsvergunning Vervoersknoop Bleizo.