Home Kennis NTB kroniek Overheidsaansprakelijkheid - tweede helft 2023

NTB kroniek Overheidsaansprakelijkheid

De kroniek Overheidsaansprakelijkheid over de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 bespreekt de ontwikkelingen op het gebied van de onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad en maakt daarbij een splitsing tussen uitspraken uit het burgerlijk recht en het bestuursrecht.

Verder komen aan de orde schadeloosstelling wegens onteigening, nadeelcompensatie/tegemoetkoming in planschade (grondslag en schadeoorzaak, vergelijking juridische regimes, risicoaanvaarding, schade en causaliteit, abnormale en speciale last) en onverplichte nadeelcompensatie.

NTB kroniek Overheidsaansprakelijkheid

Auteurs: T.W. Franssen, I.M. van der Heijden en J.S. Procee

Bron: NTB 2024, nr. 2, p. 67-77 (2024/45)

Downloaden