Home Kennis NTB kroniek Handhaving van bestuursrecht - tweede helft 2023

NTB kroniek Handhaving van bestuursrecht - tweede helft 2023

Marije Batting, Carola de Rond en Katrien Winterink beschrijven in hun halfjaarlijkse kroniek in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht de laatste stand van zaken met betrekking tot de handhaving van het bestuursrecht. Zo gaan zij onder meer in op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de conclusie van Staatsraad A-G Widdershoven over verschoonbaarheid bij termijnoverschrijding.

Verder behandelen zij actuele ontwikkelingen op het gebied van toezicht en opsporing, sanctionering (algemene bepalingen handhaving, bestuursdwang, last onder dwangsom, preventieve handhaving, bestuurlijke boete en overige sancties, waaronder intrekking begunstigende beschikking), beginselplicht tot handhaven en gedogen, invordering/executie en bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving. 

De kroniek beslaat de periode van 1 september 2023 tot en met 31 december 2023. 

Handhaving van bestuursrecht

Auteurs: M.L. Batting, C. de Rond en K. Winterink

Bron: NTB 2024/46, p. 78-87. 

Downloaden

Het artikel is ook in te zien via de Kluwer Navigator.