Home Expertise Stedelijke en gebiedsontwikkeling

Stedelijke en gebiedsontwikkeling

Het stimuleren van woningbouw, de transformatie van bedrijventerreinen en het ontwikkelen van onderwijs- en cultuurcentra: het zijn stuk voor stuk plannen die aan de tekentafel ontstaan, maar omgezet moeten worden in formele besluiten. Plannen bovendien waarbij tegenstrijdige belangen een rol spelen. Het succes van zo’n idee heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de gemeentepolitiek of de initiatiefnemer, maar heeft ook een grote impact op de (lokale) samenleving. De omgevingsrecht-advocaten van Pels Rijcken houden zich dagelijks bezig met stedelijke- en gebiedsontwikkeling en helpen u om uw projecten snel en zonder al te veel (juridische) hindernissen te realiseren.

Advocaten stedelijke en gebiedsontwikkeling

Om een project te laten slagen, is elk detail belangrijk en moeten de formulering en onderbouwing van een voorstel voor een nieuw bestemmingplan, een partiële herziening of de aanvraag voor een omgevingsvergunning zorgvuldig zijn. Dankzij inhoudelijke kennis en jarenlange ervaring met stedelijke en gebiedsontwikkeling, kennen onze advocaten de valkuilen en zijn hun politiek-bestuurlijke antennes goed ontwikkeld.

Onderwerpen die vaak een rol spelen bij stedelijke en gebiedsontwikkeling zijn:

 • MER;
 • luchtkwaliteit en geur;
 • verkeer en parkeren;
 • geluid;
 • bezonning en windhinder;
 • natuur/flora en fauna;
 • water;
 • grondexploitatie/anterieure-overeenkomst.

Onze omgevingsrecht-advocaten werken bovendien nauw samen met collega’s die gespecialiseerd zijn in andere sectoren, zoals staatssteun- en aanbestedingsrecht en vastgoedrecht (kwesties met een VvE, koop, huur, erfpacht, et cetera). Door deze multidisciplinaire benadering is Pels Rijcken in staat om zowel in de diepte als in de breedte te begeleiden bij stedelijke en gebiedsontwikkelingen.

Maak uw project Raad-van-State-proof

Pels Rijcken biedt juridisch projectmanagement waarmee uw projecten, besluiten en onderzoeken Raad-van-State-proof worden:

 • Met de Blinde Vlekken Check worden onzichtbare gaten in het besluitvormingsproces – te makkelijke aannames, te snel bepaalde uitgangspunten en misplaatst vertrouwen – tijdig gesignaleerd;
 • Met de Crashtest wordt een conceptbesluit van begin tot eind getoetst, voordat het naar buiten gebracht wordt.

Gebiedsontwikkelingsprojecten

Pels Rijcken werkte mee aan de volgende gebiedsontwikkelingsprojecten:

 • de ontwikkeling van het Rijnsburgerblok in het stationsgebied van de gemeente Leiden;
 • het bestemmingsplan Zalmhaventoren in de gemeente Rotterdam;
 • het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Logistiek Park Moerdijk;
 • de herontwikkeling van het winkelgebied van de gemeente Tilburg;
 • het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Harnaschpolder;
 • het inpassingsplan voor de herstructurering van het glastuinbouwgebied Bommelerwaard.

Ook deed het team de nodige ervaring op met gebiedsontwikkelingen die gerealiseerd worden met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte onder de Crisis- en herstelwet, zoals:

 • de herontwikkeling van het Hembrugterrein in Zaanstad;
 • de herontwikkeling van de Binckhorst in Den Haag.