Home Expertise Stedelijke en gebiedsontwikkeling

Stedelijke en gebiedsontwikkeling

Het stimuleren van woningbouw, de transformatie van bedrijventerreinen en het ontwikkelen van onderwijs- en cultuurcentra: het zijn stuk voor stuk plannen die aan de tekentafel ontstaan, maar omgezet moeten worden in formele besluiten. Plannen waarbij tegenstrijdige belangen een rol spelen. Het succes van zo’n idee heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de gemeentepolitiek of de initiatiefnemer, maar heeft ook een grote impact op de (lokale) samenleving. De in het omgevingsrecht gespecialiseerde advocaten van Pels Rijcken houden zich dagelijks bezig met stedelijke- en gebiedsontwikkeling en helpen u om uw projecten snel en zonder al te veel (juridische) hindernissen te realiseren.

Stedelijke en gebiedsontwikkeling in de juridische praktijk

Om een project te laten slagen, is elk detail belangrijk en moeten de formulering en onderbouwing van een voorstel voor wijziging van het omgevingsplan of de aanvraag voor een omgevingsvergunning zorgvuldig zijn. Dankzij inhoudelijke kennis en jarenlange ervaring met stedelijke en gebiedsontwikkeling, kennen onze advocaten de valkuilen en zijn hun politiek-bestuurlijke antennes goed ontwikkeld.

Onderwerpen die vaak een rol spelen bij stedelijke en gebiedsontwikkeling zijn:

 • MER;
 • luchtkwaliteit en geur;
 • verkeer en parkeren;
 • geluid;
 • bezonning en windhinder;
 • natuur/flora en fauna;
 • water;
 • grondexploitatie/anterieure-overeenkomst.

Het team Omgevingsrecht werkt bovendien nauw samen met collega’s die gespecialiseerd zijn in andere sectoren, zoals staatssteun- en aanbestedingsrecht en vastgoedrecht (kwesties met een VvE, koop, huur, erfpacht, et cetera). Door deze multidisciplinaire benadering is Pels Rijcken in staat om u zowel in de diepte als in de breedte te begeleiden bij stedelijke en gebiedsontwikkelingen.

Gebiedsontwikkelingsprojecten

Pels Rijcken werkte onder meer mee aan de volgende gebiedsontwikkelingsprojecten:

 • Project LEAD in Leiden (bestemmingsplan en omgevingsvergunning in
 • gecoordineerde procedure)
 • Ontwikkeling Hamerkwartier Amsterdam
 • Ontwikkeling Zuidas Amsterdam
 • Ontwikkeling Post Coolsingel Rotterdam
 • Gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Ook deed het team de nodige ervaring op met gebiedsontwikkelingen die gerealiseerd werden met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte onder de Crisis- en herstelwet, zoals:

 • de herontwikkeling van het Hembrugterrein in Zaanstad;
 • de herontwikkeling van de Binckhorst in Den Haag.