Home Expertise Parkeren

Parkeren

Parkeren als instrument om te sturen op gewenste ruimtelijke ontwikkeling? Een mogelijke showstopper voor bouwprojecten of (her)ontwikkelingen? Noodzakelijke input voor bestemmingsplannen en voor het rondkrijgen van een bouwvergunning? Parkeernormen moeten via het bestemmingsplan geregeld worden. Parkeren vormt steeds vaker een onderwerp dat wethouders, beleidsmedewerkers, programmamanagers, projectleiders, juristen en verkeerskundigen bezighoudt.

Zorgvuldig ruimtegebruik

Het juridisch vastleggen van parkeernormen in een bestemmingsplan, het op goede wijze verrichten van parkeeronderzoek, de vraag of parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden of op de openbare ruimte kan worden afgewenteld en de mogelijkheid tot het storten van een financiële bijdrage in een parkeerfonds/mobiliteitsfonds. Het zijn allemaal zaken waar verkeerskundigen en juristen zich mee bezig moeten houden om ervoor te zorgen dat plannen kunnen doorgaan en er sprake is van zorgvuldig ruimtegebruik.

Maatwerk

Wij spreken de taal van zowel de ontwikkelaar als de overheid, maar nog belangrijker: wij spreken de taal van de verkeer- en parkeerdeskundige. Met onze deskundigheid en ervaring zijn wij in staat om voor elk project mee te denken over een maatwerkoplossing, die adequaat juridisch zeker gesteld wordt.

Vragen? Neem contact met ons op

Daniëlle Roelands-Fransen en Jim Zweers zijn specialist op het gebied van Omgevingsrecht, (binnenstedelijke) herontwikkelingen en bestemmingsplannen. Zij hebben doorlopend te maken met vraagstukken rondom parkeren. Daarnaast doceren en publiceren zij veelvuldig over parkeren als zelfstandig vraagstuk binnen het omgevingsrechtelijke domein.