Home Expertise Energie(transitie)

Energie(transitie)

Het thema energietransitie is actueler dan ooit en raakt alles en iedereen. In Nederland denken we bij energietransitie direct aan grootschalige opwekking van zonne- en windenergie via de Regionale Energiestrategieën, het gasloos verwarmen van bestaande wijken met een duurzaam alternatief en de inzet van bijvoorbeeld waterstof of elektriciteit voor het transport op de weg, het water en in de lucht.

Energie is echter wereldwijd relevant en de gerelateerde vraagstukken overstijgen onze landsgrenzen. Die internationale dimensie manifesteert zich bijvoorbeeld duidelijk in de Europese ‘Green Deal’ over klimaatneutraliteit in 2050 waar de energietransitie een cruciale rol in moet gaan spelen.

Juridische vragen waarin de energietransitie centraal staat zijn echter regelmatig complex van aard. Nadat zonnepanelen en windparken in het dichtbevolkte Nederland ruimtelijk zijn ingepast en vergund, is de realiteit dat deze vanwege capaciteitstekort niet altijd op het elektriciteitsnet aangesloten kunnen worden. En raken aanbod en vraag naar stroom te veel uit balans, dan kan dat leiden tot problemen en hoge kosten. Bij veel projecten participeert de omgeving. Hoe regel je dat goed en hoe kunnen omwonenden financieel meeprofiteren? De bouw van duurzame nieuwbouwwoningen loopt vertraging op omdat bouwmaterialen niet altijd duurzaam geproduceerd en vervoerd kunnen worden vanwege stikstofregels. Industrie en bedrijven moeten hun weg zien te vinden in de transitie naar schonere brandstoffen en kampen met vragen over CO₂-reductie en leefbaarheidseisen vanuit hun directe omgeving. De instrumenten van de nieuwe Omgevingswet bieden handvatten om de energietransitie aan te pakken. Veel energiewetgeving is echter nog volop in ontwikkeling.

Pels Rijcken beschikt over een team van ervaren omgevingsrechtspecialisten die uiteenlopende onderwerpen binnen het thema energietransitie met beide handen  aanpakken. Onze advocaten hebben een indrukwekkend track record waar het gaat om onderwerpen als de realisering van wind- en zonneparken, het terugbrengen van het aantal gasaansluitingen bij woningen, de winning van bodemenergie (WKO en geothermie), het gebruik van restwarmte, het stimuleren van elektrisch rijden en de afvang en opslag van CO₂ (CCS). De energietransitie is met recht een van onze speerpunten.

De transitie richting duurzame hulpbronnen gaat een grote impact hebben op de Nederlandse samenleving. De benodigde maatregelen en projecten vragen dan ook om maatschappelijke en bestuurlijke sensitiviteit. Als geen ander kennen wij het politiek-bestuurlijke en juridische kader dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van duurzame energieprojecten. Steeds met oog voor de (soms weerbarstige) maatschappelijke context.