Home Expertise Calamiteiten en milieuhandhaving

Calamiteiten en milieuhandhaving

Inzicht in juridische aspecten

In het geval van een calamiteit kunnen gemeenten, provincies en andere partijen onder flinke druk komen te staan. Zo moeten in de acute fase veel beslissingen worden genomen over bijvoorbeeld maatregelen die de gevolgen en de maatschappelijke onrust moeten inperken. Daarnaast kosten de overleggen met gedupeerden en verzekeraars veel tijd. Het is daarbij van belang om te weten dat elke actie in de beginfase óók juridische consequenties kan hebben. Zeker als later de vraag aan de orde is of de overheid de gemaakte kosten kan verhalen.

Wanneer beslissers in crisissituaties vooraf op de hoogte zijn van de mogelijke juridische consequenties van hun keuzes, kunnen zij gerichter beslissingen nemen. De kans op het succesvol afdwingen van maatregelen óf het verhalen van de kosten is dan groter. Dat voorkomt weer imagoschade en andere narigheid.

Consequenties voor kostenverhaal

Na afloop van een calamiteit blijven provincie, gemeente of waterschap vaak achter met een flinke kostenpost. Dat komt doordat in de beginfase alle aandacht gaat naar de belangrijke, acute zaken en niet altijd naar de juridische consequenties van de gemaakte keuzes. Dat is logisch, maar als overheden er in het begin al over nadenken, kunnen ze negatieve consequenties voorkomen.

Grip op het proces rondom een ramp

Een goede voorbereiding loont dus de moeite. Niet alleen op de kans op een calamiteit zelf, maar zeker ook op de juridische afhandeling ervan. Op die manier weten gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio's en het Rijk precies waar ze op moeten letten tijdens een calamiteit; juridisch, organisatorisch en op het gebied van communicatie. Omdat de (juridische) afhandeling van een calamiteit complex kan zijn, geven wij met enige regelmaat 'lessons-learned'-cursussen over handhaving bij calamiteiten. Ook organiseren we bijeenkomsten met adviesbureau SGS Search - marktleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering.

Edward Brans, counsel bij Pels Rijcken en gespecialiseerd in het milieu- en aansprakelijkheidsrecht: "Ik adviseer om de juridische aspecten van calamiteiten mee te nemen in calamiteitenplannen en andere draaiboeken. Dat voorkomt verrassingen en veel juridisch gedoe. Overheden moeten voorkomen dat calamiteiten onverwachte kostenposten worden. Dat is namelijk vaak niet nodig, zeker als er op een juiste manier gebruikgemaakt wordt van de juridische mogelijkheden. Wij hebben hier ruime ervaring mee."

Calamiteitenapp

Direct digitaal ondersteuning nodig bij een calamiteit? Installeer onze calamiteitenapp op uw smartphone of tablet.

Advocaten calamiteiten en milieuhandhaving

Het team Ruimte & Milieu werkt al jaren nauw samen met gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Onze collega’s schrijven mee aan handhavingsbesluiten en beoordelen contracten tussen overheden en derden die ingeschakeld worden bij een calamiteit. Ze geven advies over de vraag richting wie gehandhaafd kan worden, leggen conservatoir beslag en onderhandelen met verzekeraars om gelden ter beschikking te krijgen voor het opruimen van de milieulast.