Home Mensen Elisabeth Pietermaat

Elisabeth Pietermaat

Advocaat • partner

Elisabeth Pietermaat werkt sinds 2000 als bestuursrechtadvocaat bij Pels Rijcken. In 2009 is zij benoemd tot partner. Elisabeth is een autoriteit op het gebied van de Wet open overheid (Woo) en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en andere staatsrechtelijke issues die het binnenlands bestuur betreffen, zoals integriteitsvraagstukken, inlichtingenplichten van bestuurders, referenda, herindelingen, bevoegdheden van lokale rekenkamer en interbestuurlijke samenwerking. Dankzij haar uitstekende gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen, is zij op deze terreinen een gewaardeerd en vertrouwd adviseur van het openbaar bestuur. Daarnaast is Elisabeth deskundig op het terrein van regulering van zorg. Zij is vaste advocaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit. In het migratierecht zijn de Staatssecretaris van Justitie & Veiligheid en de Immigratie- en Naturalisatiedienst haar cliënten. Elisabeth is sinds april 2021 bestuurslid van Pels Rijcken.

Elisabeth studeerde economisch publiek- en bedrijfsrecht, en staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Elisabeth publiceert regelmatig in vakbladen. Zo schrijft zij jaarlijks samen met Nina Bontje de Kroniek openbaarheid en behoorlijkheid in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. Verder treedt zij op als (gast)docent voor onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Studiecentrum Rechtspleging en de Universiteit Utrecht. Zij is daarnaast lid van de Vereniging voor Bestuursrecht en de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Aanbevelingen

  • "Elisabeth Pietermaat is noted for her extensive regulatory expertise, with her primary area of focus being the financing of healthcare." - The Legal 500, 2024
  • Recommended for Healthcare and life sciences - The Legal 500, 2024
  • "Elisabeth Pietermaat is a very experienced and sharp lawyer who very well knows how the government works and the political interests at stake. It makes it very easy and trustworthy to work with." - The Legal 500, 2023