Home Expertise Mededinging en marktregulering

Mededinging en marktregulering

In een markteconomie mogen bedrijven hun economische vrijheid niet beperken of misbruiken ten koste van de consument. Doen ze dit wel, dan lopen ze de kans op, vaak hoge, kartelboetes. In Nederland waakt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) daarover.

Wij hebben grote ervaring met mededingingszaken, ook bij de Europese Commissie. ACM laat zich regelmatig door hen bijstaan in procedures tegen kartelbesluiten of fusiebesluiten. Ook bedrijven weten onze mededingingsspecialisten te vinden, bijvoorbeeld als zij een geschil hebben met een leverancier of afnemer over een contract. Of als zij na een kartelboete met een schadeclaim worden geconfronteerd. 
 
Vaak volstaat het mededingingsrecht niet en is aanvullende regulering noodzakelijk. Zo heeft de Europese Unie bepaald dat via regulering in de telecommunicatiesector moet worden toegewerkt naar een situatie met volledige marktwerking. In de energiemarkt zijn de netbeheerders monopolisten als het gaat om het transporteren van stroom en gas naar de afnemer. Om afnemers toch een marktconforme prijs te laten betalen, zijn hun tarieven gereguleerd. In de zorgsector worden de tarieven van zorgaanbieders gereguleerd teneinde de zorgkosten te beheersen. Ook in de vervoersector worden de tarieven gereguleerd van aanbieders met marktmacht, zoals Schiphol of de registerloodsen.  

Wij hebben gespecialiseerde advocaten die jarenlange ervaring hebben met deze onderwerpen. Zo adviseren wij de toezichthouders bij de totstandkoming van de vaak complexe reguleringsbesluiten en verdedigen tientallen reguleringsbesluiten bij de rechter. Wij kennen de techniek van de sectoren en de economische principes waarop regulering is gebaseerd. Dat is enorm belangrijk. Ook kennen wij als geen ander de bestuursrechtelijke aspecten die hierbij komen kijken. Op die manier bieden wij de toezichthouder steeds toegevoegde waarde.