Home Expertise Binnenlands bestuur

Binnenlands bestuur

Staatsrecht betreft de inrichting van de verschillende organen van de overheid en de verhouding tussen overheden onderling. Traditionele, bestuurlijke verhoudingen worden meer en meer gejuridiseerd, vooral waar het gaat om de verhouding tussen bestuurders en de volksvertegenwoordiging.

Daar spelen vragen over openbaarheid, transparantie, integriteit en verantwoording een grote rol. Fusies tussen gemeenten, andere vormen van interbestuurlijke samenwerking en de overheveling van taken door de centrale overheid aan mede-overheden komen steeds meer voor. Wat veel juridische vragen oproept, bijvoorbeeld over bestuurlijk toezicht. Dit vraagt om gedegen juridische ondersteuning, gevoel voor verhoudingen en kennis van de belangen van de stakeholders.

Pels Rijcken heeft brede kennis van de politieke en bestuurlijke omgeving en de juridische context daarvan. De advocaten hebben gevoel voor staatsrechtelijke verhoudingen tussen bijvoorbeeld een college van B&W en de gemeenteraad, of de Tweede Kamer en het kabinet. Vanuit hun ervaring kunnen deze specialisten een goede inschatting maken van de juridische en politieke gevolgen van beslissingen en de daarbij behorende aspecten van overheidscommunicatie.

Pels Rijcken kent het instrumentarium voor dit rechtsgebied en weet wanneer wélk instrument moet worden ingezet. Daarin onderscheidt het kantoor zich van anderen. Veel staatsrechtelijke regels zijn niet vastgelegd, maar zijn gebaseerd op praktijk en gewoonte. Dat de juristen van Pels Rijcken ook die ongeschreven spelregels door en door kennen, maakt dat zij bij uitstek geschikt zijn om bijstand in staatsrechtelijke kwesties te verlenen.