Home Sector Provincies en gemeenten

Provincies en gemeenten

Gemeenten hebben door de decentralisatie van overheidstaken meer taken en bevoegdheden gekregen, onder meer op het brede terrein van de maatschappelijke dienstverlening. Ook provincies hebben in dit proces een andere rol gekregen, vooral als stimulator en facilitator.

Deze ontwikkeling heeft bestuurlijke, ambtelijke en financiële slagkracht gevergd, zeker omdat de budgetten sterk onder druk stonden. Tegelijkertijd ontstaan bij provincies en gemeenten juridische kansen en uitdagingen ten aanzien van hun rol, verantwoordelijkheden en organisatorische inbedding. Dit heeft provincies en gemeenten gedwongen nog sterker dan voorheen de effectiviteit en gevolgen van hun eigen functioneren te beschouwen.

Burgers en ondernemingen kijken met een kritisch oog toe. Zij eisen maximale transparantie en openbaarheid van een verantwoordelijk bestuur dat met uiterste zorgvuldigheid beslist en handelt. Zij aarzelen niet om hun recht te halen. Een betrouwbare overheid die de zaken goed regelt, is steeds belangrijker.

Advocaten provincies en gemeenten

Pels Rijcken is dé juridische partner van provincies en gemeenten. De specialisten van Pels Rijcken kennen de nieuwe rol van provincies en gemeenten. Vanuit die kennis en ervaring begeleiden zij hun cliënten bij complexe juridische (verander)processen en besluiten. Hun doel is het zo veel mogelijk voorkomen van juridische procedures. De politieke, bestuurlijke en maatschappelijke context is daarbij steeds leidend, ook als procederen onvermijdelijk is.

Nieuwsbrief provincies en gemeenten

Via onze Nieuwsbrief provincies en gemeenten houden wij u op de hoogte van (juridische) ontwikkelingen en actualiteiten.

Abonneren nieuwsbrief provincies en gemeenten

Aanbevelingen

  • "Pels Rijcken has an outstanding reputation for advising clients from the public sector." - Chambers Europe, 2024
  • "Pels Rijcken is a standout firm regularly mandated by Dutch public bodies. The law firm is highly experienced in preliminary relief proceedings as well as representing public bodies in contentious administrative cases." - Chambers Europe, 2024