Home Kennis NTB kroniek Openbaarheid en behoorlijkheid 2023

NTB kroniek Openbaarheid en behoorlijkheid 2023

22 april 2024
Elisabeth Pietermaat
en
Nina Bontje

In het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB 2024/97) is de kroniek Openbaarheid en behoorlijkheid gepubliceerd. In deze kroniek bespreken Elisabeth Pietermaat en Nina Bontje de relevante ontwikkelingen en rechtspraak op het gebied van de Wet open overheid (Woo) en aanverwante wetgeving.

Naast verschillende ontwikkelingen over verschenen relevante publicaties die verschenen zijn op het gebied van openbaarheid van bestuur. Vervolgens behandelen zij jurisprudentie rondom kernbegrippen van de Woo zoals bestuurlijke aangelegenheid, bijzondere regelingen, documenten en doorzendplicht. En formele aspecten, actieve openbaarmaking, weigeringsgronden, procedurele openbaarheid, politieke openbaarheid en relevante publicaties van de Nationale ombudsman.

De kroniek bestrijkt de periode van 9 februari 2023 tot en met 12 februari 2024.

Kroniek Openbaarheid en behoorlijkheid

Bron: NTB 2024/97, E.C. Pietermaat & N.N. Bontje

Downloaden