Home Kennis Kroniek Openbaarheid en behoorlijkheid

Kroniek Openbaarheid en behoorlijkheid

4 april 2023
Elisabeth Pietermaat
en
Nina Bontje
Deze week is in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB 2023/79) de Kroniek Openbaarheid en behoorlijkheid gepubliceerd. In deze kroniek bespreken Elisabeth Pietermaat en Nina Bontje de relevante ontwikkelingen en rechtspraak op het gebied van de op 1 mei jl. in werking getreden Wet open overheid (Woo) en de voor 'oude' besluiten nog relevante Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Ook aanverwante onderwerpen, waaronder de Wet hergebruik van overheidsinformatie, politieke openbaarheid en procedurele openbaarheid (wat zijn op de zaak betrekking hebbende stukken? Wanneer is een verzoek om beperkte kennisneming ex artikel 8:29 Awb gerechtvaardigd?) komen uitgebreid aan de orde. Voorts bespreken zij rapporten van de Nationale Ombudsman over behoorlijk overheidshandelen.

De kroniek bestrijkt de periode van 5 februari 2022 tot en met 8 februari 2023.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Elisabeth of Nina.

Kroniek Openbaarheid en behoorlijkheid

Bron: NTB 2023/79, E.C. Pietermaat & N.N. Bontje
Downloaden