Home Sector Toezichthouders

Toezichthouders

Nederland kent veel verschillende toezichthouders. Zij onderscheiden zich door de markten waarop zij toezicht houden. De handhaving richt zich op ondernemingen en beroepsbeoefenaren die regels overtreden.

Wat toezichthouders bindt, is dat zij onafhankelijk zijn. Bovendien zorgt hun optreden ervoor dat burgers, ondernemingen en de politiek vertrouwen houden in de markten en in de beroepsbeoefenaren die onder hun toezicht zijn gesteld. Daarom moeten toezichthouders niet alleen strikt de regels handhaven, maar ook de vaak botsende belangen tegen elkaar afwegen.

In dit krachtenveld voelen de specialisten van Pels Rijcken zich als een vis in het water. Zij weten wat de taken en bevoegdheden van de toezichthouders zijn, binnen welke ruimte een toezichthouder moet opereren en waar de grenzen liggen. Bovendien begrijpen zij als geen ander de politieke en maatschappelijke context waarbinnen de besluitvorming moet plaatsvinden. Zij adviseren toezichthouders bij het nemen van vaak complexe besluiten. Als het op procederen aankomt, is de kennis en ervaring van Pels Rijcken van doorslaggevende waarde.