Home Expertise Bestuursrecht

Bestuursrecht

Bestuursrecht vormt het hart van de praktijk van veel van de advocaten van Pels Rijcken. Belangrijk aspect is dat de overheid verschillende petten op heeft: regelgever, bestuurder en uitvoerder. Door onze sterke positie binnen het publieke domein beschikken onze bestuursrechtadvocaten als geen ander over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Het openbaar bestuur handelt vanuit het belang van de samenleving, waarbij de politiek een belangrijke rol speelt. Vanuit hun deskundigheid weten de advocaten bestuursrecht van Pels Rijcken wat de opdrachtgever nodig heeft en welke belangen bij de overheid spelen.

Door hun decennialange ervaring weten de bestuursrechtadvocaten van Pels Rijcken bij hun advisering politieke, bestuurlijke en juridische kennis te combineren. De Algemene wet bestuursrecht (Awb), die het overheidsoptreden normeert, maar de overheid ook veel kansen biedt, vormt de ruggengraat van het bestuursrecht. Pels Rijcken kent die wet als geen ander, volgt alle ontwikkelingen op de voet en beschikt over een voor iedereen toegankelijke site waar de parlementaire geschiedenis van de Awb (PG Awb digitaal) wordt bijgehouden en toegelicht. Naast de PG Awb digitaal schrijven de advocaten van Pels Rijcken ook blogberichten over actuele ontwikkelingen binnen het bestuursrecht die gepubliceerd worden op Blog bestuursrecht.

 

Nieuwsbrief Bestuursrecht

Via onze Nieuwsbrief Bestuursrecht houden wij u op de hoogte van alle (juridische) ontwikkelingen en actualiteiten ten aanzien van onderwerpen als Awb, binnenlands bestuur, Europees bestuursrecht en de open overheid.

Dankzij veelvuldige advisering en het voeren van procedures heeft Pels Rijcken een voorsprong op andere kantoren. Door de brede bestuursrechtpraktijk kunnen de bestuursrechtadvocaten de standpunten van de overheid als geen ander bij de rechter uitdragen. Het kantoor hoort veel uit de eerste hand en beschikt over unieke en actuele expertise. De ervaring op het gebied van bestuursrecht binnen Pels Rijcken is heel breed en varieert van advisering en procesvoering op het gebied van openbaarheid van bestuur, binnenlands bestuur, Europees bestuursrecht, subsidies, sociaal domein tot volkshuisvesting en vreemdelingenrecht Omdat voor veel verschillende bestuurlijke opdrachtgevers wordt opgetreden, beschikt Pels Rijcken over een breed overzicht over wat er speelt in bestuursrechtelijk Nederland en alles wat bij de bestuursrechter aan de orde komt.

Aanbevelingen

  • "Pels Rijcken is one of the go-to firms for government-related mandates, with a sound understanding of the political interests involved." - Chambers Europe, 2024
  • "Pels Rijcken is a standout firm regularly mandated by Dutch public bodies. The law firm is highly experienced in preliminary relief proceedings as well as representing public bodies in contentious administrative cases." - Chambers Europe, 2024 
  • "Its team will take a multidisciplinary approach to come to excellent legal solutions. Their advice is clear, accurate and convincing, and they have great expertise."Chambers Europe 2023