Kennis

Niet mogelijk om te filteren op:
Niet mogelijk om te filteren op:
Niet mogelijk om te filteren op:
Niet mogelijk om te filteren op:
Niet mogelijk om te filteren op:
Niet mogelijk om te filteren op:
Niet mogelijk om te filteren op:
Minder filteropties
Verwijder de filter Elisabeth Pietermaat

Meest recent

Overige 10 artikelen

Van Wob tot Woo met Elisabeth Pietermaat
Woo update #2 Persoonlijke beleidsopvattingen en de Woo
Inwerkingtreding Wet open overheid: 1 mei 2022
Versterking positie lokale rekenkamers: verbeterruimte in afwachting van wetgeving
Beperkte kennisneming van dossierstukken vanwege gewichtige redenen: een overzichtsuitspraak van de Afdeling
Jaarverslag Raad van State 2019: een pleidooi voor vergroting van constitutionele geletterdheid in het belang van de rechtsstaat en een transparante dialoog met de buitenwereld
Consultatie wijziging geheimhoudingsregeling Gemeentewet en Provinciewet 
Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder de Wob: hoe nu verder?
Jaarverslag Raad van State 2018: een oproep aan de wetgever om zijn rol in de trias waar te maken
De Wob is ‘EHRM-proof’, tenzij...
Pagina 1 van 1